• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kulturní dům Vracov

Aktuální informace ke konání kulturních akcí a promítání kina Vracov

V prostorech, kde je přítomno více než 20 diváků, musí všichni diváci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů

Aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

 

-   Organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek prokázat.
-   V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit do sálu.
-   Z důvodu povinné kontroly bezinfekčnosti návštěvníků, prosíme, aby do kina chodili s dostatečným předstihem. Kino se otevírá 60 minut před zahájením promítání.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

 

 HODNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE!

Velká cesta pohádkovým lesem 2020
Aktualizováno:
22.09.2020 09:01
DOŽÍNKY 2020
Aktualizováno:
22.09.2020 08:51
  Adresa Adresa: Městský kulturní klub Vracov,
náměstí Míru 57, 696 42 Vracov
Telefon Telefon: 518 628 296
Mobil: 722 040 359 (Jana Fridrichová)
E-mail E-mail: kd@mestovracov.cz